Consulten2020-05-27T09:58:04+00:00

Consulten

Reeds voor de bevalling, direct bij aanvang van het geven van borstvoeding of in een latere fase kan er behoefte ontstaan aan persoonlijke begeleiding cq. het oplossen van problemen.
Hier kunnen wij middels een persoonlijk consult bij U thuis invulling aan geven.
Uiteraard kan het consult ook in mijn praktijk te Beuningen plaatsvinden

Tijdens het consult ( ca. 1 uur ) bespreken we de vragen en problemen en reiken U praktische oplossingen aan.

Voor gerichte vragen, waarvoor geen observatie van moeder en/of baby benodigd is, kan een telefonisch consult of consult per e-mail ook voldoende zijn.
Onderdeel van dit consult zal zijn of een vervolgconsult aan huis of per telefoon/e-mail benodigd is.

===> Voor het maken van een afspraak kunt U ons bereiken op  06 53379690

Tarieven:

  • Consult aan huis met een duur van ca. 1 uur                           :  €  125  (incl. reiskosten)
  • Consult in praktijk Beuningen met een duur van ca. 1 uur     :  €  110
  • Telefonisch consult  / e-mail consult                                        : €  10 / 10 minuten

Betaling:

Voor alle verleende diensten ontvangt de cliënt een factuur; deze is mn. benodigd bij declaratie bij de ziektekostenverzekeraar.
De factuur dient binnen 14 dagen aan mij te worden voldaan.

Vergoeding door de zorgverzekering:

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. De lactatiekundige dient aangesloten te zijn bij de NVL. Wij adviseren om bij de zorgverzekering te informeren of vanuit het verzekerde pakket een vergoedingsregeling voor de lactatiekundige zorg is opgenomen. https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/lactatiekundige

Soms vergoedt de zorgverzekeraar alleen een consult bij verwijzing door een: huisarts, verloskundige of het consultatiebureau.