Evaluatieformulier2019-02-13T08:52:51+00:00

Evaluatie

Als cliënt kunt U de behoefte hebben aan evaluatie van de door mij geleverde zorg. Vaak gebeurt dit al mondeling tijdens het afsluitend consult. Er kunnen evenwel diverse redenen zijn waarom U Uw ervaringen nog eens op papier
wilt zetten
en met mij wilt delen.

Het is bovendien ook door het delen van ervaringen en terugkoppeling door mijn cliënten dat ik kan werken aan constante verbetering van de door mij geleverde zorg.

U kunt dit doen:

  • Telefonisch: 06 53379690
  • Per e-mail  : info@borstvoedingnijmegen.nl 
  • Per brief, te richten aan:
    Jacqueline Gasse – lactatiekundige
    de Haaghe 53
    6641JB  Beuningen